Regulamin sklepu

I. Warunki ogólne

 1. Strona internetowa pod adresem www.witrazelampy.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

 2. Domena www.witrazelampy.pl jest prowadzona przez firmę:

  Pracownia Witraży ARTEX Franciszek Obuchowski
  82-500 Kwidzyn
  ul.Rzemieślnicza 8
  NIP : 581-115-52-59
  Regon 170107499

 3. Adres do korespondencji:

  Pracownia Witraży ARTEX Franciszek Obuchowski
  82-500 Kwidzyn, ul.Rzemieślnicza 8
  tel. : +48 55 279 49 59 , 601671416
  e-mail: witrazelampy@gmail.com ,
 4. Numer rachunku bankowego: PKO Bank Polski : 14 1020 1778 0000 2302 0049 5648

                                                

 1. Zakup na www.witrazelampy.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Procedura składania i realizacji zamówień

Ze względu na duże zainteresowanie wyrobami z Naszej pracowni 

Zamówienia realizowane są w terminie 2-4 dni roboczych ( w zależności od ilości zamówionych lamp ) od momentu potwierdzenia płatności przelewem lub wybrania opcji za pobraniem .

 1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie".
  By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

 2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.
 1. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma Pracownia Witraży ARTEX Franciszek Obuchowski zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

 2. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

 3. Firma Pracownia Witraży ARTEX Franciszek Obuchowski zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

 4. Ceny towarów znajdujących się na stronie www.witrazelampy.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

 5. Firma Pracownia Witraży ARTEX Franciszek Obuchowski wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

 6. Firma prowadzi sprzedaż wysyłkową, możliwy jest indywidualny odbioru zakupionego towaru.

 7. Korzystanie ze strony internetowej oznacza, że akceptują Państwo regulamin/politykę prywatności i zasady zawarte w nim i jednocześnie ustawę o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.

III. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (słownie: czternaście) dni.

 2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres: Pracownia Witraży ARTEX , ul.Rzemieślnicza 8, 82-500 Kwidzyn lub adres e-mail: witrazelampy@gmail.com.

 3. Wskazany termin 14-(słownie: czternasto)dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Konsumentowi Towaru, a w przypadku umowy o świadczenie Usług dodatkowych od momentu zawarcia umowy.

 4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktu został zawarty w ramach strony internetowej Sklepu.   Wzór dla konsumenta
 5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.

 6. Towar powinien być zwrócony na adres: Pracownia Witraży ARTEX , ul.Rzemieślnicza 8 , 82-500 Kwidzyn

 7. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Konsument.

 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w następujących przypadkach:

  - świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. VI.1,
  - umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  - świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  - świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.