Od 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (określane jako „RODO”, „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach,na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na ten temat.

I. Czym jest polityka prywatności?

Polityka prywatności to zasady, których celem jest poinformowanie naszych Klientów o wszystkich aspektach procesu dotyczącego pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 poz. 1182) („ustawa o ochronie danych osobowych”) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. .
Mamy nadzieję, że niniejsza Polityka Prywatności pomoże Ci zrozumieć, jakie informacje gromadzimy w związku z działalnością Sklepu Internetowego witrazelampy.pl oraz w jaki sposób je przetwarzamy.

II. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych pozyskanych od Państwa przez Sklep witrazelampy.pl jest Pracownia witraży ARTEX Franciszek Obuchowski z siedzibą znajdującą się w 82-500 Kwidzyn przy ul. Rzemieślnicza 8. NIP: 581-115-52-59 (Ewidencja działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miejski w Kwidzynie pod numerem 138 ).

III. Prywatność Klienta jest dla nas ważna

Sklep dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep, dlatego poniżej publikuje zasady przetwarzania danych osobowych klientów Sklepu.

Jako Klienta Sklepu uznaje się osobę fizyczną lub prawną , która jest zainteresowana złożeniem zamówienia w Sklepie lub poznaniem oferty Sklepu, w celach indywidualnie określonych przez ten podmiot.

W każdym momencie chronimy Twoją prywatność w trakcie korzystania z naszego Sklepu Internetowego witrazelampy.pl. Możesz mieć pewność, że:

 • przestrzegamy obowiązujących regulacji prawnych w zakresie ochrony danych osobowych;
 • wszystkie podane przez Klienta informacje pozostają bezpieczne w naszej bazie danych. Nie ma do niej dostępu nikt niepowołany.
 • chronimy dane osobowe od strony technicznej – przechowujemy je na sprzęcie w odpowiednio zabezpieczonym miejscu, do którego dostęp mają wyłącznie upoważnione osoby.
 • nie przekazujemy danych podmiotom do tego nieuprawnionym, z wyjątkiem podmiotów współpracujących z nami wyłącznie w celu realizacji zamówienia
 • w przypadku wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w ramach naszego Sklepu Internetowego witrazelampy.pl - współpracujemy z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się przestępstw.

IV. W jakim celu pozyskiwane / przetwarzane i jak długo przechowywane są dane osobowe naszych Klientów?

Dane Klientów pozyskiwane i wykorzystywane są w celu stworzenia indywidualnego konta Klienta ,zarządzania tym kontem oraz zapewnienia możliwości dokonania zakupów w Sklepie , w tym realizacji złożonych zamówień i ich doręczenia. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być przekazywane jedynie Dostawcy, z którym współpracuje Pracownia witraży ARTEX.

W przypadku, gdy Klient wybierze płatność za zamówiony Towar poprzez elektroniczny system płatności, jego dane osobowe zostaną przekazane w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy podmiotom odpowiedzialnym za transfer środków pieniężnych.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie przez Administratora danych transmisyjnych dla celów marketingu usług telekomunikacyjnych Administratora, dane będą przetwarzane jedynie przez okres obowiązywania umowy.

Dane osobowe klientów indywidualnych będą przechowywane przez okres 1 roku, firm 2-5 lat od daty wykonania usługi.

V. Kiedy pozyskujemy dane osobowe od naszych Klientów?

Każdy Klient może przeglądać naszą Stronę witrazelampy.pl bez ujawniania swoich danych osobowych. Podanie przez Klienta danych osobowych jest w pełni dobrowolne, jednak konieczne w celu założenia Konta Klienta lub złożenia w Sklepie Internetowym zamówienia.

Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

 • rejestracji Klienta w Sklepie poprzez założenie Konta Klienta;
 • jednorazowego zakupu bez konieczności zakładania Konta w Sklepie;
 • wysłania przez Klienta wiadomości do Sklepu za pomocą formularza kontaktowego lub bezpośrednio wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Sklepu;
 • zgłoszenia reklamacji lub zwrotu;
 • wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych;
 • zapisu do Newslettera;
 • profilowania w sposób zautomatyzowany.

W przypadku rejestracji Konta w Sklepie witrazelampy.pl , Klient podaje następujące dane:

 • Adres e-mail;
 • Imię i nazwisko;
 • Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto);
 • Numer telefonu;
 • W przypadku Przedsiębiorców dodatkowo nazwa firmy i nr NIP.

Powyższe dane mogą być samodzielnie zmieniane przez Klienta po zalogowaniu się do Konta lub zgłoszeniu w dowolny sposób do Sklepu zmiany tych danych.

W przypadku składania jednorazowego zamówienia w Sklepie, zakres danych koniecznych do wskazania przez Klientów jest identyczny jak przy rejestracji Konta w Sklepie. Klienci podają następujące dane:

 • Adres e-mail;
 • Imię i nazwisko;
 • Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto);
 • Numer telefonu;
 • W przypadku Przedsiębiorców dodatkowo nazwa firmy i nr NIP.

W przypadku wysłania przez Klienta wiadomości do Sklepu za pomocą formularza kontaktowego lub bezpośrednio wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Sklepu, przekazywane przez Klienta są następujące informacje:

 • adres e-mail

W przypadku zgłaszania reklamacji lub zwrotu towarów, zakres danych koniecznych do wskazania przez Klientów jest identyczny jak przy rejestracji Konta w Sklepie. Klienci podają następujące dane:

 • Adres e-mail;
 • Imię i nazwisko;
 • Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto);
 • Numer telefonu;
 • Numer konta bankowego;
 • W przypadku Przedsiębiorców dodatkowo nazwa firmy i nr NIP.

VI. Komu przekazywane są dane osobowe naszych Klientów?

Pracownia witraży ARTEX jako Administrator informuje, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 • DPD Poland Sp. z o.o ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa - w celu realizacji dostawy towarów

Pracownia witraży ARTEX jako Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Klienta w ramach strony internetowej Sklepu:

 • kod śledzenia Google Analytics - w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu oraz na potrzeby reklamy Adwords

VII. Newsletter i informacje handlowe

Informacje handlowe mogą być przesyłane Klientom w formie Newslettera wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Zgoda w tym zakresie ma charakter odwoływalny. Oczywiście w każdym momencie mają Państwo możliwość dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a także rezygnacji z przechowywania Państwa adresu e-mail w celu wysyłki Newslettera i innego rodzaju informacji handlowej na pocztę e-mail, nie ponosząc przy tym żadnych dodatkowych kosztów. W celu rezygnacji z Newslettera i innego rodzaju informacji handlowej przesyłanej na podany adres e-mail prosimy o skorzystanie z odnośnika znajdującego się na końcu każdego Newslettera. Zarejestrowani użytkownicy mogą złożyć rezygnację z Newslettera i innego rodzaju informacji handlowej w „Twoje Konto” na witrazelampy.pl .

VIII. Pliki Cookies

Twoja przeglądarka internetowa może przechowywać pliki tekstowe (ang. "cookies") na twardym dysku Twojego komputera. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania stron internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

Pliki cookies przechowujemy na komputerach użytkowników w celu:

 • identyfikacji sesji użytkownika,
 • utrzymania sesji użytkownika (funkcja auto - logowania), dzięki której użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać adresu e-mail i hasła,
 • gromadzenia statystyk przez serwis Google Analytics

Istnieje możliwość skonfigurowania Twojej przeglądarki internetowej, która spowoduje, że całkowicie zostanie wyłączona opcja przechowywania plików cookies na twardym dysku Twojego komputera. Pamiętaj jednak, że efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych zasobów Strony. Poniżej przedstawiamy szczegółową instrukcje jak wyłączyć możliwość przechowywania cookies w najbardziej popularnych przeglądarkach internetowych.

W przypadku braku instrukcji dla Twojej przeglądarki zalecamy wyszukanie pomocy na stronie producenta.

Nasze pliki Cookies nie są szkodliwe ani dla Ciebie ani dla Twojego komputera i danych, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach.

IX. Kto ma prawo dostępu do danych osobowych?

Do danych osobowych zbieranych przez Sklep witrazelampy.pl mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy Pracowni witraży ARTEX.

 • Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym, w szczególności podmiotom uczestniczącym bezpośrednio przy:

- realizacji zamówień w Sklepie

- marketingu produktów i usług Sklepu

- analizie danych zbieranych od użytkowników Sklepu

 • Dane Klientów mogą być przekazane odpowiednim organom ścigania, na ich wniosek, bez poinformowania Klienta o takiej sytuacji. Sklep nie przekazuje danych Klientów organom ścigania bez ich wniosku o udostępnienie takich danych. W przypadku sytuacji spornych sprawy mogą zostać zgłoszone i rozstrzygnięte poprzez Europejską Platformę Rozwiązywania Sporów online (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL)
 • Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez Pracownia witraży ARTEX oraz możliwość ich poprawienia, uaktualnienia, uzupełnienia, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 • Sklep może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Sklepie Regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności a w szczególności dochodzenia przez Pracownia witraży ARTEX roszczeń od danego Klienta.
 • W przypadku zapisania do newslettera subskrybent (osoba zapisana) ma możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej newsletterów, poprzez wybór odpowiedniej funkcji po zalogowaniu się do Konta w Sklepie.

X. Jakie są prawa Klienta , którego dane dotyczą?

Na podstawie nowych regulacji RODO Klient na prawo do:

- żądania dostępu do swoich danych osobowych;

- żądania sprostowania swoich danych osobowych;

- żądania usunięcia swoich danych osobowych;

- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

- żądania przenoszenia danych osobowych

Klient może cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Klienta zgody przed jej cofnięciem.

Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

XI. Jakie stosujemy zabezpieczenia w celu ochrony danych osobowych ?

witrazelampy.pl stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. witrazelampy.pl zobowiązuje się chronić wszelkie dane zgodnie z przepisami prawa i zasadami dobrego współżycia społecznego.

 • Dane osobowe w witrazelampy.pl są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 • W przypadku, gdy użytkownik posiadający konto w Sklepie utracił w jakikolwiek sposób login lub hasło dostępu, Sklep umożliwia wygenerowanie nowego hasła do konta w Sklepie lub przypomnienie loginu i hasła. Hasło Klienta jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. W celu przypomnienia hasła należy przejść w Sklepie do ekranu logowania i kliknąć w przycisk "nie pamiętam loginu lub hasła". Pojawi się specjalne pole do wpisania adresu e-mail, na które od razu zostanie wysłane przypomnienie. W celu zmiany hasła, prosimy zalogować się do Konta Klienta w Sklepie i postępować według tam znajdujących się instrukcji.
 • witrazelampy.pl nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Konta Klienta. Informacje takie nie są również publikowane drogą tradycyjnej korespondencji, e-mailową i telefoniczną.

XII. Zasady bezpieczeństwa.

Dla Twojego bezpieczeństwa, pamiętaj o:

 1. Ustanowieniu loginu i hasła do Twojego konta Klienta uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie. W szczególności zalecamy stosowanie w haśle ciągu znaków i cyfr oraz dużych i małych liter;
 2. Wylogowaniu się ze strony witrazelampy.pl po zakończonej sesji (zakończonych zakupach, itp.). Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony witrazelampy.pl .Wylogowanie ze strony internetowej nastąpi po kliknięciu przycisku „Wyloguj”, który jest umieszczony w prawym górnym rogu strony;
 3. Zachowaniu loginu i hasła do konta Klienta w tajemnicy, w tym w szczególności o nieprzekazywaniu danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim;
 4. Korzystaniu z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów;
 5. Korzystaniu ze strony i Sklepu internetowego witrazelampy.pl wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów rodzi ryzyko przechwycenia loginu, hasła lub innych danych, które podajesz;
 6. Jeśli jednak korzystasz ze strony lub Sklepu internetowego witrazelampy.pl za pomocą obcego komputera, np. w kafejce internetowej, pamiętaj o tym, aby nie zapamiętywać danych na komputerze i usunąć historię przeglądanych stron. Z zapamiętanych danych może skorzystać osoba która będzie korzystała z komputera po Tobie.

XIII. Zmiany w Polityce Prywatności

Nie wykluczamy możliwości wprowadzenia w przyszłości zmian w niniejszym dokumencie w przypadku :

 • zmiany przepisów regulujących zasady przetwarzania danych osobowych lub usług świadczonych drogą elektroniczną, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Klienta i Pracownia witraży ARTEX lub zmiana interpretacji powyższych przepisów wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
 • zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi;
 • zmiany lub poszerzenia zakresu usług świadczonych droga elektroniczną przez Pracownia witraży ARTEX


Wraz z każdą zmianą , nowa wersja Polityki Prywatności będzie pojawiać się z nową datą. Wszelkie najistotniejsze z punktu widzenia Użytkownika zmiany będą odpowiednio wyróżnione.

Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 1.11.2020 r.

XIV. Pytania i kontakt

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: witrazelampy@gmail.com  lub numerem telefonu +48 55 2794959 , 601671416.